Föreningar i Sjötorp

Här hittar du föreningar som är verksamma i Sjötorp. Denna sida kommer kompletteras och förbättras.

Samhällsföreningen, kontaktperson ordförande Alf Mölleryd 070 6900625

Planerade arrangemang : Samhällsföreningen har som målsättning att arrangera följande arrangemang under 2021 i egen regi. Valborgsmässofirande vid Stenbordet, Midsommarfirande vid Stenbordet, Picknickkonserter vid Stenbordet under sommaren och höstmöte samt Nyårsfirande med fyrverkeri.

I övrigt kan det arrangeras Sjötorpsdagarna första helgen i juni, ett samarbetsprojekt med företagare och föreningarna i Sjötorp.

Göta Kanalsimmet är det tänkt att genomföras lördagen 7 augusti, med många olika simsträckor och även Swimrun med två singelklasser. Information kommer finnas på www.gotakanalsimmet.se och på Facebook/Göta Kanalsimmet Sjötorp. Det blev inställt 2020 och målet är att fira vårt 25 årsjubileum denna dag. Det brukar vara ca. 300 deltagare i alla åldrar och en stor publik som följer tävlingarna längs kanalen. Göta Kanalsimmet genomförs med hjälp av ca. 90 funktionärer från sex föreningar i Sjötorp.

Bygdegårdsföreningen, kontaktperson ordförande Birgitta Svensson 070 6545965

Sjötorp-Lyrestads Båtförening, kontaktperson Magnus Jansson 070 9393316

Båtförening för båtar upp till 8 meter, sjösättningsramp finns.

Sjötorps Båtklubb. Kontaktperson ordförande Roland Hjalmarsson 0734400166.

Hamnen ligger vid det tidigare sågverksområdet nära Göta Kanal och drivs ideellt där allt underhålls- och driftarbete görs av klubbens medlemmar. Klubben förfogar över ca.125 båtplatser (några finns lediga) samt kran för sjösättning – upptagning, kran för på- och avmastning och en sjösättningsramp. Kranar och ramp kan bokas mot en kostnad. Se anslag om kostnader och tider på kranboden.

Välkommen till Sjötorps Båtklubb på Sjöfallsvägen 17! www.sjotorpsbatklubb.se

e-mail: kontakt@sjotorpsbatklubb.se

Föreningen Slupen

Föreningen Slupen: kontaktperson Eije Bengtsson 0702 481500

Föreningen Slupen äger, underhåller och gör medlemsseglingar med vänerslupen Oskar II. Vänerslup var under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-tal en vanligt förekommande fartygstyp för fraktfart i Vänern. Oskar II är ett nybygge av en sådant fartyg och har hemmahamn i Sjötorp.

Föreningen Slupen innefattar också sektionerna Smedjan och Tändkulemotorerna. I smedjan bedrivs smideskurser och lokalen används också som utställningslokal. Sektionen tändkulemotorerna underhåller gamla motorer och vid särskilda tillfällen sommartid visar vi och startar upp dem.

Som alla föreningar påverkas vi av den pågående pandemin och det begränsar våra möjligheter till aktiviteter. Men om coronaviruset inte fanns så har vi ombord på Oskar II regelbundna arbetsdagar större delen av året och sommartid på bestämda tider förevisning av fartyget. Till de här aktiviteterna är alla välkomna att hjälpa till eller komma ombord på Oskar II. Vill man däremot följa med ut att segla med Oskar II måste man vara medlem i Föreningen Slupen.

Välkommen till Föreningen Slupen!

Styrelsen

Sjötorps Segelsällskap

Sjötorps segelsällskap har en medlemsägd brygga med 24 platser vid sin anläggning vid sjöslussen. Sällskapet hyr även ut ett antal platser och har jollar i sin ägo som nyttjas av medlemmar och vid särskilda prova-på-dagar för allmänheten.

Kontaktperson: Kassör Fredrik Källberg telefon 0737-340798.

Webbadress: https://idrottonline.se/SjotorpsSegelsallskap-Segling/

Elless

Elless IF, kontaktperson ordförande Håkan Larsson 070 6435301

Elless planer 2021

Elless planer för 2021 är i det närmaste klara. Efter de många projekten 2020 blir det något lugnare i år.

Styrelsen har dock beslutat att satsa på en lekattraktion vid gästhamnen. Det blir kanske en större satsning jämfört med vad som diskuterades förra året.

Tanken är att den nya attraktionen ska ligga på kanalbolagets mark direkt väster om beachvolleyplanen. Där finns i dag en oanvänd gräsyta. Kanalbolagets fastighetschef Henrik Pettersson är positiv till satsningen, och menar att allt som tillförs området är positivt. Han var även positiv till tanken på en padelbana (där beachvolleyplanen ligger i dag), men de tankarna har satts på paus just nu. Bastuflotten ska också vara klar att sjösättas till våren. Att den inte kom i vattnet innan vintern hade i princip ingen större betydelse, eftersom det i tider som råder inte varit så lämpligt att uppmuntra till bastubad och hyra ut bastuflotten.

I övrigt ska också marken kring pingisbordet justeras. Eftersom det ganska snabbt uppstår gropar i marken i bordets kortändar, ska det läggas betongplattor så att det problemet försvinner. Viss justering av en eller ett par minigolfbanor blir det också.

Förhoppningsvis kommer också cykelcrossbanan att uppdateras.

När det gäller multisportarenan, som inte någon arena utan en spontanidrottsplan, är det bekant att är bygglovet även överklagats till mark- och miljödomstolen. Därmed lär det inte bli någon byggnation heller denna sommar.