Sjötorps Bygdegårdsförening

Här hittar du information rörande verksamheten som bedrivs av Sjötorps Bygdegårdsförening som har stort engagemang i Sjötorp.

Sjötorps Bygdegårdsförening är politiskt och religiöst obunden. Föreningen ska verka för bygdens kulturella utveckling samt ansvara för driften av bygdegården i Sjötorp. Bygdegårdsföreningen bildades 2003 och är ansluten till bygdegårdarnas riksförbund.

Nu kan du besöka Sjötorps Bygdegårdsförenings hemsida här.

För frågor kontakta Birgitta Svensson birgitta.sjotorp@gmail.com